Zásady ochrany osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, musíme si s Vašim súhlasom dočasne uložiť Vaše osobné údaje. Uvedené údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že ich neposkytneme tretím subjektom. Poskytnutie Vašich údajov, ich spracovanie a nakladanie s nimi, a s tým spojené práva a povinnosti, sa spravujú a sú uvedené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Používaním stránky www.originalnevecicky.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

1.1. Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno, priezvisko, adresu, telefónny a mailový kontakt.

1.2. K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto potrebujeme poznať vyššie spomenuté údaje.

1.3. Aké sú Vaše práva spojené s ochranou osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

1.4. Ako dlho údaje ukladáme?

Po realizácií obchodnej transakcie a dodaní tovaru sú Vaše osobné údaje vymazané a to najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia tovaru. V prípade že si želáte Vaše osobné údaje vymazať okamžite, stačí poslať e-mail na obchod@originalnevecicky.sk

1.5. Cookies

Webové stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Webové stránky využívajú službu Google AdWords, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí už v minulosti našu webovú stránku navštívili. Týmto spôsobom dokážeme používateľom tejto webovej stránky, ktorí už majú záujem o naše produkty a služby, prezentovať naše reklamy aj na iných webových stránkach zobrazovacej siete. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookie ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie prípadne ich blokovať nebo povoliť jen pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehľadávača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.

Print Friendly, PDF & Email